KARIS, Tim; KRECH, Volkhard. White Paper: The Käte Hamburger Kolleg (KHK) in Bochum as an Institute of Advanced Studies in the Humanities. Entangled Religions, [S. l.], v. 13, n. 1, 2022. DOI: 10.46586/er.13.2022.9603. Disponível em: https://er.ceres.rub.de/index.php/ER/article/view/9603. Acesso em: 20 apr. 2024.